logo-plantivax

Biologiczny, systemiczny środek ochrony do zapobiegawczej ochrony w uprawie jabłoni, gruszy, truskawek oraz warzyw. Plantivax jest całkowicie bezpieczny dla roślin, tzn. nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków. Preparat nie powoduje powstawania odporności patogenów, a także nie pozostawia pozostałości. W roślinie wykazuje działanie systemiczne.

Zalety:

 • Brak pozostałości | Brak odporności patogenów
 • Całkowite bezpieczeństwo dla roślin
 • Możliwość łącznego stosowania z innymi środkami ochrony roślin
 • Może być stosowany krótko przed zbiorem albo pomiędzy zbiorami
 • Ogranicza liczbę wykrywanych substancji aktywnych
 • Ogranicza poziom pozostałości danej substancji
 • Obniża ryzyko powstania ras odpornych patogenów

Sposób działania

Po zastosowaniu środka Plantivax rośliny wytwarzają naturalne mechanizmy obronne przed pato-genami. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że krótko po zastosowaniu roztworu laminaryny nalistnie na roślinę m.in.:

 • wzrasta aktywność amoniakoliazy L-fenyloalaninowej (PAL) – kluczowy enzym w reakcjach SAR
 • wzrasta aktywność lipoksygenazy (LOX) – kluczowy enzym w reakcjach ISR

Na skutek tych reakcji dochodzi do wzmożonej syntezy m.in. tzw. białek PR (związanych z patogenezą) – różne klasy tych białek to m.in. glukanazy, chitynazy, osmotyny, inhibitory proteaz, proteinazy, lizozymy, peroksydazy oraz białka działające bakteriobójczo. Odgrywają one kluczową rolę w różnych reakcjach skierowanych przeciwko patogenowi od intensywnej lignifikacji ścian komórkowych po syntezę fitoaleksyn m.in. hamujące rozwój patogenów. W efekcie po zastosowaniu laminaryny roślina jest gotowa na atak ze strony patogena.

Zastosowanie

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Termin stosowania Liczba zabiegów
Grusza Zaraza ogniowa 0,75 l/ha środek stosować zapobiegawczo, od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69). 5
co 8 – 10 dni
Jabłoń Zaraza ogniowa 0,75 l/ha środek stosować zapobiegawczo, od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69). 5
co 8 -10 dni
Parch jabłoni (infekcje wtórne) 1,0 l/ha środek stosować zapobiegawczo, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87) 10
co 7 dni
Choroby przechowalnicze – parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna jabłek 1,0 l/ha środek stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór – od 30 dni przed zbiorem do dnia zbioru. 5
co 7 dni
Truskawka uprawiana w polu Szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki 1,0 l/ha  pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi wykonywać do fazy początku okresu spoczynku – widoczne młode liście o mniejszej blaszce i krótszym ogonku (BBCH 49 – 92). 7
co 7 – 10 dni
Pomidor uprawiany w polu Bakteryjna cętkowatość pomidora 1,5 l/ha środek stosować od fazy pierwszego liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 10 – 89). Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo przed infekcją, w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby. 7
co 7 – 10 dni

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych dostępne tutaj >>>

Po zastosowaniu środka Plantivax rośliny wytwarzają naturalne mechanizmy obronne przed patogenami: białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych.

logo2

Zaraza ogniowa

 • Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym infekcji  jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie kwitnienia i początkowego etapu wzrostu pędów
 • Optymalne warunki do infekcji to temperatura 18-30°C (najbardziej intensywne infekcje zachodzą w temperaturze 21-24°C) i wilgotność powyżej 80% (dlatego wystąpieniu choroby sprzyja deszcz, mgła, mżawka czy rosa)
 • Poważne zagrożenie infekcji występuje, gdy średnia temperatura dobowa przekracza 15°C
 • Kwiaty mogą być infekowane nawet przy braku zwilżenia, ale aby do tego doszło, średnia temperatura dobowa powinna przekraczać 20°C
 • Pędy mogą być infekowane w temperaturze niższej od optymalnej, (średnia dobowa powyżej 13°C), ale tylko wtedy, gdy występują gwałtowne opady deszczu (powyżej 10 mm)
 • Grad, a konkretnie powstałe na jego skutek zranienia pędów, liści czy owoców potęguję infekcję

Warunki sprzyjające późnym infekcjom:

 • rosnące młode pędy
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
 • kwiaty
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
  – temp. max >24°C
  – temp. min >12°C i temp. max >21°C
  – temp. min >10°C i temperatura max >21°C + opady
  – temp. min >15°C i temp. max >18°C + opady

Choroby przechowalnicze

Skuteczność laminaryny w ochronie jabłek przed najważniejszymi chorobami przechowalniczymi wykazano m.in. w badaniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce w sezonie 2016/2017. Zabiegi wykonywano w trakcie 4 tygodni przed zbiorem, substancją porównawczą był fludioksonil stosowany w zarejestrowanej dawce i dozwolonych terminach 3 tygodnie i tydzień przed zbiorem. Środek zawierający laminarynę był stosowany 4 razy w tygodniowych odstępach. Owoce przechowywano w zależności od doświadczenia przez 4,5-5 miesięcy w chłodni zwykłej, a następnie przez 7 dni w temperaturze pokojowej. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w warunkach niewielkiej i średniej presji ze strony patogenów sprawców chorób przechowalniczych jabłek, skuteczność laminaryny jest porównywalna do konwencjonalnego fungicydu. Co ciekawe, program ochrony opierający się na 2 zabiegach środkiem zawierającym fludioksonil i dwóch zabiegach zawierających laminarynę był niekiedy nawet bardziej skuteczny od programu opartego wyłącznie na stosowaniu fludioksonilu.

Parch – infekcje wtórne

Plantivax jest również interesującym uzupełnieniem programu ochrony jabłoni przed infekcjami wtórnymi parcha po zakończeniu infekcji pierwotnych. Laminaryna może zastąpić konwencjonalne fungicydy w warunkach średniej i niskiej presji ze strony patogena. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań łączne stosowanie laminaryny z konwencjonalnymi środkami ochrony roślin o działaniu kontaktowym może zwiększyć skuteczność zabiegu, niekiedy nawet przy obniżonej dawce fungicydu. Skuteczność laminaryny przed wtórnymi infekcjami grzyba Venturia inaequalis – sprawcy parcha jabłoni wykazano m.in. w badaniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce w 2015 roku. W trakcie trwania infekcji pierwotnych prowadzono ochronę zgodną z zaleceniami właścicieli sadów, w których założono doświadczenia. Zabiegi (zarówno laminaryną, jak i środkiem referencyjnym) wykonano w trakcie infekcji wtórnych co 7-10 dni, a substancją porównawczą był kaptan w formulacji 80 WG. Przed rozpoczęciem doświadczenia oceniono częstość występowania liści z objawami parcha (infekcje pierwotne) – objawy zostały stwierdzone na 10% liści.

Skład

5% (45 g/l) laminaryny

Zalecenia stosowania

Zaraza ogniowa

W TRAKCIE KWITNIENIA:

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Zalecenia stosowania w trakcie kwitnienia

Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni. Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki, ma kluczowe znaczenie w ochronie przed późniejszymi infekcjami.

W PRZYPADKU INFEKCJI PÓŹNYCH

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha
, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Jeżeli występują warunki sprzyjające późnym infekcjom bądź mamy do czynienia z odmianami mającymi tendencję do wtórnego kwitnienia, zabiegi należy kontynuować, pamiętając o tym, że powinny one być powtarzane co 10 dni (z reguły 2-3 zabiegi).

Na podstawie badań w warunkach kontrolowanych w których dokonywano sztucznych infekcji można stwierdzić, że Plantivax jest skuteczny, jeżeli został zastosowany na 4 do 14 dni przed infekcją, ale optymalny poziom ochrony uzyskano, gdy zabieg był wykonany 10 dni przed infekcją.

Plantivax w praktycznej strategii zwalczania zarazy ogniowej:

Preparaty miedziowe – 2 pierwsze zabiegi wraz z ochroną przed parchem jabłoni, później w obniżonych dawkach do stadium zielonego pąka.

Plantivax – od zielonego/różowego (białego) pąka co 10 dni w trakcie kwitnienia, nie zapominając o bardzo ważnym zabiegu w trakcie opadania płatków (BBCH 69). Po kwitnieniu w warunkach sprzyjających infekcji należy kontynuować zabiegi.

Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie ochrony o inne produkty stosowane w praktyce.

Parch – infekcje wtórne

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo

Dawka 1 l/ha

Zalecane jest stosowanie od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87)

Liczba zabiegów: 10

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400 – 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Choroby przechowalnicze jabłek

Plantivax może być stosowany do ochrony owoców przed sprawcami takich chorób przechowalniczych, jak: parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna, szara pleśń.

Dawka 1l/ha

Stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór – od 1 miesiąca przed zbiorem do dnia zbioru.

Liczba zabiegów : 5

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400 – 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wyniki badań zaraza ogniowa
Wyniki badań parch
Wyniki badań choroby przechowalnicze
Etykieta rejestracyjna
Broszura sadownicza