logo-plantivax

Plantivax jest całkowicie bezpieczny dla roślin, tzn. nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków. Preparat nie powoduje powstawania odporności patogenów, a także nie pozostawia pozostałości. W roślinie wykazuje działanie systemiczne. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przez zarazą ogniową, a także przeciw infekcjom wtórnym parcha jabłoni i chorobom przechowalniczym jabłek. Po zastosowaniu środka Plantivax rośliny wytwarzają naturalne mechanizmy obronne przed patogenami : białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych.

logo2

Zaraza ogniowa

 • Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym infekcji  jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie kwitnienia i początkowego etapu wzrostu pędów
 • Optymalne warunki do infekcji to temperatura 18-30°C (najbardziej intensywne infekcje zachodzą w temperaturze 21-24°C) i wilgotność powyżej 80% (dlatego wystąpieniu choroby sprzyja deszcz, mgła, mżawka czy rosa)
 • Poważne zagrożenie infekcji występuje, gdy średnia temperatura dobowa przekracza 15°C
 • Kwiaty mogą być infekowane nawet przy braku zwilżenia, ale aby do tego doszło, średnia temperatura dobowa powinna przekraczać 20°C
 • Pędy mogą być infekowane w temperaturze niższej od optymalnej, (średnia dobowa powyżej 13°C), ale tylko wtedy, gdy występują gwałtowne opady deszczu (powyżej 10 mm)
 • Grad, a konkretnie powstałe na jego skutek zranienia pędów, liści czy owoców potęguję infekcję

Warunki sprzyjające późnym infekcjom:

 • rosnące młode pędy
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
 • kwiaty
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
  – temp. max >24°C
  – temp. min >12°C i temp. max >21°C
  – temp. min >10°C i temperatura max >21°C + opady
  – temp. min >15°C i temp. max >18°C + opady

Choroby przechowalnicze

Skuteczność laminaryny w ochronie jabłek przed najważniejszymi chorobami przechowalniczymi wykazano m.in. w badaniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce w sezonie 2016/2017. Zabiegi wykonywano w trakcie 4 tygodni przed zbiorem, substancją porównawczą był fludioksonil stosowany w zarejestrowanej dawce i dozwolonych terminach 3 tygodnie i tydzień przed zbiorem. Środek zawierający laminarynę był stosowany 4 razy w tygodniowych odstępach. Owoce przechowywano w zależności od doświadczenia przez 4,5-5 miesięcy w chłodni zwykłej, a następnie przez 7 dni w temperaturze pokojowej. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w warunkach niewielkiej i średniej presji ze strony patogenów sprawców chorób przechowalniczych jabłek, skuteczność laminaryny jest porównywalna do konwencjonalnego fungicydu. Co ciekawe, program ochrony opierający się na 2 zabiegach środkiem zawierającym fludioksonil i dwóch zabiegach zawierających laminarynę był niekiedy nawet bardziej skuteczny od programu opartego wyłącznie na stosowaniu fludioksonilu.

Parch – infekcje wtórne

Plantivax jest również interesującym uzupełnieniem programu ochrony jabłoni przed infekcjami wtórnymi parcha po zakończeniu infekcji pierwotnych. Laminaryna może zastąpić konwencjonalne fungicydy w warunkach średniej i niskiej presji ze strony patogena. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań łączne stosowanie laminaryny z konwencjonalnymi środkami ochrony roślin o działaniu kontaktowym może zwiększyć skuteczność zabiegu, niekiedy nawet przy obniżonej dawce fungicydu. Skuteczność laminaryny przed wtórnymi infekcjami grzyba Venturia inaequalis – sprawcy parcha jabłoni wykazano m.in. w badaniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce w 2015 roku. W trakcie trwania infekcji pierwotnych prowadzono ochronę zgodną z zaleceniami właścicieli sadów, w których założono doświadczenia. Zabiegi (zarówno laminaryną, jak i środkiem referencyjnym) wykonano w trakcie infekcji wtórnych co 7-10 dni, a substancją porównawczą był kaptan w formulacji 80 WG. Przed rozpoczęciem doświadczenia oceniono częstość występowania liści z objawami parcha (infekcje pierwotne) – objawy zostały stwierdzone na 10% liści.

Skład

5% (45 g/l) laminaryny

Zalecenia stosowania

Zaraza ogniowa

W TRAKCIE KWITNIENIA:

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Zalecenia stosowania w trakcie kwitnienia

Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni. Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki, ma kluczowe znaczenie w ochronie przed późniejszymi infekcjami.

W PRZYPADKU INFEKCJI PÓŹNYCH

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha
, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Jeżeli występują warunki sprzyjające późnym infekcjom bądź mamy do czynienia z odmianami mającymi tendencję do wtórnego kwitnienia, zabiegi należy kontynuować, pamiętając o tym, że powinny one być powtarzane co 10 dni (z reguły 2-3 zabiegi).

Na podstawie badań w warunkach kontrolowanych w których dokonywano sztucznych infekcji można stwierdzić, że Plantivax jest skuteczny, jeżeli został zastosowany na 4 do 14 dni przed infekcją, ale optymalny poziom ochrony uzyskano, gdy zabieg był wykonany 10 dni przed infekcją.

Plantivax w praktycznej strategii zwalczania zarazy ogniowej:

Preparaty miedziowe – 2 pierwsze zabiegi wraz z ochroną przed parchem jabłoni, później w obniżonych dawkach do stadium zielonego pąka.

Plantivax – od zielonego/różowego (białego) pąka co 10 dni w trakcie kwitnienia, nie zapominając o bardzo ważnym zabiegu w trakcie opadania płatków (BBCH 69). Po kwitnieniu w warunkach sprzyjających infekcji należy kontynuować zabiegi.

Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie ochrony o inne produkty stosowane w praktyce.

Parch – infekcje wtórne

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo

Dawka 1 l/ha

Zalecane jest stosowanie od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87)

Liczba zabiegów: 10

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400 – 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Choroby przechowalnicze jabłek

Plantivax może być stosowany do ochrony owoców przed sprawcami takich chorób przechowalniczych, jak: parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna, szara pleśń.

Dawka 1l/ha

Stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór – od 1 miesiąca przed zbiorem do dnia zbioru.

Liczba zabiegów : 5

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400 – 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wyniki badań zaraza ogniowa
Wyniki badań parch
Wyniki badań choroby przechowalnicze
Etykieta rejestracyjna
Broszura sadownicza