logo-plantivax

W ostatnich latach w sadach, zarówno jabłoniowych, jak i gruszowych obserwuje się nasilone występowanie zarazy ogniowej – choroby, której sprawcą jest bakteria Ervinia amylovora. Jeżeli w trakcie kwitnienia występują warunki sprzyjające infekcji, to niestety należy spodziewać się dużego nasilenia choroby, szczególnie w sadach, w których obserwowano objawy w poprzednich sezonach.

Preparatem zarejestrowanym do ochrony jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową jest Plantivax. W trakcie badań rejestracyjnych jest zwalczanie parcha jabłoni (infekcje wtórne), a także choroby przechowalnicze. W krajach europejskich, jak Francja, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Grecja, laminaryna jest również zarejestrowana do zwalczania mączniaka prawdziwego. Plantivax jest całkowicie bezpieczny dla roślin, tzn. nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków w przeciwieństwie do preparatów miedziowych. Preparat nie powoduje powstawania odporności patogenów, a także nie pozostawia pozostałości.

Co sprzyja infekcji

 • Najważniejszym czynnikiem jest ciepła i wilgotna pogoda w trakcie kwitnienia i początkowego etapu wzrostu pędów
 • Optymalne warunki do infekcji to temperatura 18-30°C (najbardziej intensywne infekcje zachodzą w temperaturze 21-24°C) i wilgotność powyżej 80% (dlatego wystąpieniu choroby sprzyja deszcz, mgła, mżawka czy rosa)
 • Poważne zagrożenie infekcji występuje, gdy średnia temperatura dobowa przekracza 15°C
 • Kwiaty mogą być infekowane nawet przy braku zwilżenia, ale aby do tego doszło, średnia temperatura dobowa powinna przekraczać 20°C
 • Pędy mogą być infekowane w temperaturze niższej od optymalnej, (średnia dobowa powyżej 13°C), ale tylko wtedy, gdy występują gwałtowne opady deszczu (powyżej 10 mm)
 • Grad, a konkretnie powstałe na jego skutek zranienia pędów, liści czy owoców potęguję infekcję

Warunki sprzyjające późnym infekcjom:

 • rosnące młode pędy
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
 • kwiaty
  – opad >2,5 mm
  – gwałtowne opady połączone z silnym wiatrem
  – temp. max >24°C
  – temp. min >12°C i temp. max >21°C
  – temp. min >10°C i temperatura max >21°C + opady
  – temp. min >15°C i temp. max >18°C + opady

Skład

5% (45 g/l) laminaryny

zalecenia stosowania

W TRAKCIE KWITNIENIA:

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Zalecenia stosowania w trakcie kwitnienia

Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni. Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki, ma kluczowe znaczenie w ochronie przed późniejszymi infekcjami.

W PRZYPADKU INFEKCJI PÓŹNYCH

Plantivax musi być stosowany zapobiegawczo
Dawka 0,75 l/ha
, nie ma potrzeby zwiększania dawki, bo nie zwiększa to skuteczności działania!

Jeżeli występują warunki sprzyjające późnym infekcjom bądź mamy do czynienia z odmianami mającymi tendencję do wtórnego kwitnienia, zabiegi należy kontynuować, pamiętając o tym, że powinny one być powtarzane co 10 dni (z reguły 2-3 zabiegi).

Na podstawie badań w warunkach kontrolowanych w których dokonywano sztucznych infekcji można stwierdzić, że Plantivax jest skuteczny, jeżeli został zastosowany na 4 do 14 dni przed infekcją, ale optymalny poziom ochrony uzyskano, gdy zabieg był wykonany 10 dni przed infekcją.

Plantivax w praktycznej strategii zwalczania zarazy ogniowej:

Preparaty miedziowe – 2 pierwsze zabiegi wraz z ochroną przed parchem jabłoni, później w obniżonych dawkach do stadium zielonego pąka.

Plantivax – od zielonego/różowego (białego) pąka co 10 dni w trakcie kwitnienia, nie zapominając o bardzo ważnym zabiegu w trakcie opadania płatków (BBCH 69). Po kwitnieniu w warunkach sprzyjających infekcji należy kontynuować zabiegi.

Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie ochrony o inne produkty stosowane w praktyce.

Wyniki badań – jabłoń
Wyniki badań – grusza
Etykieta rejestracyjna
Broszura Plantivax
Broszura sadownicza